н.с. І ст. д-р Ваня Додунекова

Секция: "Икономическа и историческа демография"
Длъжност: Научен сътрудник I степен

 

сл.тел.: (+359 2) 979-30-27, 979-30-30

е-mail: dodunekova@abv.bg

 Образование:

1974 - Магистър, специалност "КМР", ВПШК, Санкт Петербург, Русия
1984
- Доктор по история, ВШПД "Н.М. Шверник", Москва, Русия

Професионални интереси:

- историческа демография
- детска смъртност

Избрани публикации:

1. Големанов, Н., В. Додунекова. Детската смъртност (България, 1992–2001, регионални аспекти). Население, 2004, кн.1-2.

2. Додунекова В. Остаряване на населението (вътрешен и международен профил). Социална медицина, 2004, кн.2.

3. Додунекова В. Демографският преход в България (етнически профил). Социална медицина, 2004, кн.1, с.7-10.

4. Големанов, Н., В. Додунекова. Смъртност от мозъчносъдова болест в третата възраст (България, 1981-2000). Медицински преглед, 2003, кн.1, с.27–31.

5. Додунекова В. Пол и демографски изследвания. Население, 2003, кн.1-2, с.181-183.

6. Чалъкова, Д., В. Додунекова. Демографски и социално-икономически характеристики на най-младите майки в България. Население, 2003, кн. 1-2, с. 36-56.

7. Големанов, Н., В. Додунекова. Смъртност от исхемична болест на сърцето в третата възраст (България, 1981-2000). Население, 2002, кн.1-2, с.99–113.

8. Додунекова В. Исторически предпоставки на демографския преход в България. Население, 2002, кн.1-2, с.34–43.

Биография и подробен списък с публикации