доц. д-р Татяна Коцева

Секция "Раждаемост, репродуктивно поведение и семейство"

Длъжност: гост-изследовател

 

сл. тел: (+359 2) 979-34-38

e-mail: tkotzeva@cc.bas.bg, tanyakotzeva@hotmail.com

Образование:

- доцент, катедра “Социология”, Правно-исторически факултет, ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград, 1997-2002
- доктор /кандидат на философските науки/ с дисертация на тема: Социално-психологически аспекти на репродуктивното поведение на съвременното малодетно семейство, БАН, Институт по социология, 1983

- висше философия с втора специалност социология, СУ “Св. Кл. Охридски”, 1978

Допълнителна квалификация:

2005 – Школа по обществено здравеопазване към Университета “Дж. Хопкинс”, Балтимор, САЩ, стипендиант на Фондация Бил и Мелинда Гейтс
2001 – 2006 “Макс Планк” Институт за демографски изследвания, Рощок, Германия, краткосрочни визити
1999, 2002 Университет в Лунд, Швеция
1999, 2001 Централноевропейски университет, Будапеща, Унгария
1997 Университет в Мюнхен, Германия
1997 Университет в Лондон, Англия
1994-1995 Университет в Ланкастър, Англия
1994 Международен обучителен център за жени, Амстердам, Холандия
1993 Институт за социални науки, Варшава, Полша

1987 Институт по социология, Будапеща, Унгария

Професионални интереси:

Динамика на пола и семейството, политика за населението, репродуктивно поведение и репродуктивно здраве, безплодие, сексуално поведение, стратегии за справяне; изследователски методи – количествени и качествени – в социалната демография и социологията

 Избрани публикации:

1. Коцева, Т., Д. Костова.(под печат). Младите хора и интимността в условията на социална промяна. Акад. Изд. “М. Дринов”.

2. Тодорова, И., Т. Коцева. (2001).  Редакция и въведение на Нашето тяло, ние самите. “Колибри”.

3. Коцева, Т. (1996). Ситуацията на жените в България: промени и приемственост. 1996. Фондация “Свободна инициатива”.

4. Коцева, Т., И. Тодорова. (1994). Българката: традиционни представи и променящи се реалности. Изд. Кракра

5. Todorova, I., T. Kotzeva (2006). Contextual Shifts in Bulgarian Women’s Identity in the Face of Infertility. In:  Psychology and Health. vol. 21, N 1, pp. 123-141.

6. Spielauer, M., D. Kostova, T. Kotzeva, V. Zhekova, K. Borissova (2005). The Contextual Database of the Generations and Gender Program in Bulgaria: Conceptual Framework and an Overview of the Bulgarian Context Concerning the Central Database Topics. MPIDR Working Paper WP 2005-2006, March 2005, p.1-57 http://www.demogr.mpg.de/Papers/Working/wp-2005-006.pdf

7. Kotzeva, T., D. Kostova (2006). National Chapter on Bulgaria. In: F. Billari, J. Dala Zuanna, M. Caltabiano (Eds). Sexual and Affective Behavior of Students. An International Comparative Study. Spingler

8. Avdeev, A., T. Kotzeva. (forthcoming) Contraceptive Use. In: C. Buhler,  D. Philipov, V. Shkolnikov. (Eds). Family Formation and Fertility in Transition: A Study from Bulgaria.

9. Kotzeva, T., D. Kostova. (2004). Contraceptive Usage among Young Adults in Bulgaria – Violation  of the Tradition. In: Proceedings of the IUSSP seminar on reproductive health issues in Eastern Europe and the former Soviet Union. Bucharest, 17-20 October 2004

10. Kotzeva, T., D. Kostova. (2003). Sexual Activities and Standards among Bulgarian College Students. In: Book of Absracts. European Population Conference 2003, Warsaw Poland, p.219.

 

Биография и подробен списък с публикации