н.с. ІII ст. Стоянка Черкезова

Секция: "Стареене, смъртност и жизнен потенциал"

Длъжност: н.с. ІII ст. в ЦИН

 

сл.тел.: (+359 2) 979-67-90

е-mail: mateva_s@abv.bg

Образование:

2008 - Н.с. по статистика и демография III ст., ЦИН-БАН

2005 - до момента, Докторантура по Планиране в Университет за национално и световно стопанство

2003 - 2004 висше образование, Степен: Mагистър по икономика, специалност "Прогнозиране и планиране на икономическите системи ", УНСС, София

Професионални интереси:

планиране, управление, здравен икономикс и здравеопазване, демография и остаряване на населението, заетост, пазари на труда, права и възможности, устойчиво развитие.

Публикации:

     1.      Черкезова, Ст., Социални последици от деиндустриализацията и преструктурирането на  икономиката: промяна в доходите на населението (на примера на Перник ), “Преструктуриране на   икономиката и социални  последици. Перспективите на  България в европейското икономическо пространство” под ред. на проф. К. Владимирова, Изд. «Шанс», С., 2007 г., с. 193-207

   2.      Черкезова, Ст., Стратегии и политики за преструктуриране в община Перник. Международни и национални проекти и инвестиции, “Преструктуриране на   икономиката и социални  последици. Перспективите на  България в европейското икономическо пространство” под ред. на проф. К. Владимирова, Изд. «Шанс», С., 2007 г., с. 118-137

 

 

Биография и подробен списък с публикации