Н.с. ІІ ст. Николай Цеков

Секция: "Икономическа и историческа демография"

Длъжност: Научен сътрудник II степен

сл.тел.: (+359 2) 979-30-27, 979-30-30

е-mail: nick@bgcell.net

Публикации:

1. Цеков, Н. Възрастовата структура на селското население през периодите между преброяванията от 1934 г. до 1992 г. и прогноза за изменението й до 2025 г. Проблеми на географията, 1999, кн.3-4, с.40-50
2. Цеков, Н. Приложение на многомерния статистически анализ за оценка на регионални различия в структурите на населението. Проблеми на географията, 2000, кн.1-4, с.147-152
3. Dumont, J.-F., М. Sougareva, N. Tzekov, Bulgaria's Demographic Crisis. Population&avenir, Janvier, 2005 (на фр. ез.)

Биография и подробен списък с публикации