Новини

 

 

Дата на провеждане

Място на провеждане

Наименование

Организатор

Координатор

13-14 март 2009

София

Научна конференция с международно участие „Насърчаване на раждаемостта – многоликата практика на държавна намеса във възпроизводството на населението: българския и европейският опит”

 

·   ЦИН

·   НССЕДВ при МС на Р България

Доц. д-р Геновева Михова

сл. тел. 979-30-30

e-mail: g.mihova@abv.bg

 

28 април 2009

София

Честване 80-годишнината на проф. Минко Минков

·   ЦУ – БАН

·   ЦИН

Доц. д-р Геновева Михова

сл. тел. 979-30-30

e-mail: g.mihova@abv.bg

 

Май 2009

Варна

Кръгла маса

„Здраве в третата възраст”

·   ЦИН

·   Факултет по обществено здраве при Медицински университет – Варна

·   Община Варна

Доц. д-р Геновева Михова

сл. тел. 979-30-30

e-mail: g.mihova@abv.bg

 

Периодично

(на 4 месеца)

София - ЦИН

Междуинститутски семинар

“Население и общество”

·   ЦИН

ст.н.с. д-р Кремена Борисова-Маринова

сл. тел. 979-30-30

е-mail: kbmar@abv.bg

 

Периодично

(на 3 месеца)

София - ЦИН

Докторантски семинар

·   ЦИН

ст.н.с. д.с.н. Марта Сугарева

сл.тел. 979-30-27

e-mail: sugareva@yahoo.com