сп. НАСЕЛЕНИЕ - 2003 г.

 
СЪДЪРЖАНИЕ на кн. 1-2
 
ТЕОРИИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И МЕТОДОЛОГИЯ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Минко Минков – Взаимовръзката между възпроизводството на населението и формирането и реализацията на човешкия капитал
 
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И СТРУКТУРИ
Емил Христов – Остаряване на българското население през миналия век – повъзрастови ефекти и емпиричен анализ
Ивайло Гавазки – Преход от повъзрастови коефициенти за плодовитост към повъзрастови вероятности за раждане на дете
Диана Чалъкова, Ваня Додунекова – Демографска, социална и социално-икономическа характеристика на най-младите майки
Мариана Мургова – Влияние на основните класове причини за умиране върху жизнения потенциал на двата пола в България
 
ДЕМОГРАФСКО ПОВЕДЕНИЕ
Татяна Коцева, Дора Костова – Фактори и тенденции в сексуалния дебют на младите хора в България
Светозар Златанов – Обществени нагласи за социалния статус на старите хора в условията на преход
 
ИСТОРИЧЕСКА ДЕМОГРАФИЯ
Щелиян Щерионов – Противоречията в гръцката и българската историография по проблема за гръцкото етническо присъствие в българските земи през Възраждането
 
ИКОНОМИЧЕСКА ДЕМОГРАФИЯ
Сара Мария Флорес – Ролята на жените в селскостопанската сфера на Мексико
Катя Владимирова – Работното време и заетостта по пол. Социални и икономически предизвикателства
Мария Николова – Домашният труд – сфера на разделение и неравнопоставеност
 
ЕТНОДЕМОГРАФИЯ
Алексей Пампоров – Брачният модел в ромските общности
 
РЕЦЕНЗИИ
Доньо Донев – Безработицата при рисковите групи
 
ИНФОРМАЦИЯ
Ваня Додунекова – Пол и демографски изследвания
Алексей Пампоров – Вторият демографски преход в Европа – проблеми и перспективи

 

[<<] [>>] [Обратно] [Нагоре]