сп. НАСЕЛЕНИЕ - 2002 г.

 
СЪДЪРЖАНИЕ на кн. 1-2
 
ТЕОРИИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И МЕТОДОЛОГИЯ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Емил Христов – Остаряване на българското население през миналия век – основни измерители и емпиричен анализ
Калоян Харалампиев – Влияние на вътрешната миграция върху броя на градското и селското население в Република България през периода 1996-1998 г.
 
ИСТОРИЧЕСКА ДЕМОГРАФИЯ
Ваня Додунекова – Исторически предпоставки на демографския преход в България
Екатерина Хаджиева – Тенденции в развитието на детската смъртност до едногодишна възраст в България през периода 1920-2000 г.
 
МИГРАЦИЯ
Спас Ташев – Миграции на българите от Македония към Източна България преди Освобождението
Алексей Пампоров – Демографски характеристики на ромските миграции в България
 
ИКОНОМИЧЕСКА ДЕМОГРАФИЯ
Доньо Донев – Тенденции в развитието на качествените характеристики на населението в България в периода на икономически преход
Даниел Кергоат – Половото социално отношение – от възпроизводството на социалните отношения до тяхното преобръщане
 
МЕДИЦИНСКА ДЕМОГРАФИЯ
Ваня Додунекова, Николай Големанов – Смъртност от исхемична болест на сърцето в третата възраст (България, 1981-2000)
Диана Чалъкова – Здравно състояние и сексуално поведение на най-младите майки
 
БРАК И СЕМЕЙСТВО
Светлина Денова – За брачните отношения между сефарадим и ашкеназим
 
РАЖДАЕМОСТ И ПЛОДОВИТОСТ
Мария Николова – Жените от мигриралите в града семейства: адаптиране и репродуктивно поведение
 
ИНФОРМАЦИЯ
Дора Костова – Второ лятно училище по приложна статистика и иконометрия