Мирослав Виденов

 
Администрация
Длъжност: Секретар и завеждащ "Личен състав"
 
сл.тел.: (+359 2) 979-30-30, 870-53-03
е-mail: cps@cc.bas.bg