ст.н.с. д-р Мария Белчева

 
Секция: "Стареене, смъртност и жизнен потенциал"
Длъжност: Ръководител на секция
 
сл.тел.: (+359 2) 979-67-90, 979-30-30
е-mail: mbel4eva@abv.bg
Образование:
висше, специалност "статистика", УНСС, София
Професионални интереси:
- раждаемост и репродуктивно поведение;
- развитие на семейството, извънбрачна раждаемост;
- демографски и социални проблеми на децата и младежите
Публикации:
Монографии:
1. Белчева, М. Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства, Извадкови изследвания (т.6). кн.2. Раждаемост и репродуктивно поведение, С., НСИ, 2002, 108 с.
2. Белчева, М. Състояние, тенденции и проблеми на раждаемостта в България. С., НСИ, 2003, 98 с.
3. Белчева, М. Социално-демографски изследвания и анализи. В.Т., Изд. "Фабер", 2004, 442 с.
Статии:
1. Ние и нашите деца. НСИ, С., 1994
2. Децата в социалните детски заведения (Анкетно изследване по проект на УНИЦЕФ). Статистика, 1999, бр.4
3. Наказаната детска престъпност. НСИ, С., 1999
4. Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства. Извадкови изследвания (т.6), кн.2 Раждаемост и репродуктивно поведение, НСИ, С., 2002
5. Състояние, тенденции и проблеми на раждаемостта в България. НСИ, С., 2003
6. Малките и средните предприятия в Република България (статистически анализ). НСИ, С., 2004
7. Статистически портрет на децата и младежта в България, студия в сб. “Новите млади – българската младеж и европейската перспектива”. Институт за социални ценности и структури, С., 2005, с. 103-201

Биография и подробен списък с публикации