Връзки

Министерски съвет

Министерство на образованието и науката

Министерство на труда и социалната политика

Национален статистически институт

Националния осигурителен институт

Българската асоциация за изследвания на Европейската общност

Централно и Източноевропейската онлайн библиотека

Програма "Демографска и социална промяна в Източна Европа"

Институт за демографски изследвания “Max Planck

Национален институт за демографски изследвания