Международни контакти

За периода от създаването на ЦИН са реализирани следните съвместни международни проекти:

 

 Реализирани са 25 специализации на научни сътрудници и докторанти от ЦИН в Германия, Унгария, Франция, Великобритания, Гърция и др. (международно Училище за демографски изследвания към Института за демографски изследвания „Макс Планк”, Рощок; Лятно училище на Централно-европейския университет, Будапеща; Институт за демографски изследвания (INED), Париж; Университета в Оксфорд; Университета в Кеймбридж; Солунски университет и др.). На специализация в ЦИН е бил един стипендиант от САЩ по програма “Фулбрайт”.

Изследователи от ЦИН са участвали в 67 международни научни конференции в различни страни (Холандия, Великобритания, Австрия, Полша, Унгария, Румъния, Руската федерация, Франция, Германия и др.), на които са изнесени 75 доклада.