Елена Йоцова

 
Администрация
Длъжност: Главен счетоводител
 
сл.тел.: (+359 2) 979-24-18
е-mail: cps@cc.bas.bg