За контакти

Директор:
доц. д-р Татяна Коцева
сл.тел: (+359 2) 870-53-03 (факс), 979-34-38, 979-30-30
e-mail: tkotzeva@cc.bas.bg, tanyakotzeva@hotmail.com
Научен секретар:
доц. д-р Геновева Михова
сл.тел.: (+359 2) 979-30-27, 979 -30-30
e-mail: mihova@cc.bas.bg
Председател на Научния съвет:
ст.н.с. д-р Ветка Жекова
сл.тел.: (+359 2) 979-63-34, 979-30-30
e-mail: cps@cc.bas.bg
Председател на Общото събрание на учените:
ст.н.с. д-р Щелиян Щерионов
сл.тел.: (+359 2) 979-30-27, 979-30-30
e-mail: shterionov@yahoo.com
Библиотека:
Ели Атанасова
сл.тел.: (+359 2) 979-30-32
e-mail: libcps@cc.bas.bg, elidoni@abv.bg
Секретар и Зав. "Личен състав":
Мирослав Виденов
сл.тел: (+359 2) 979-30-30, 870-53-03 (факс)
e-mail: cps@cc.bas.bg
Адрес:
Център за изследване на населението при БАН
София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 6
e-mail: cps@cc.bas.bg
Уеб-сайт: http://cps.bas.bg