ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОЦЕСИ И РАБОТНАТА СИЛА В БЪЛГАРИЯ

27 - 28 Май 2008 г., София

 

Приветствия

 

Пленарно заседание

 

Секция “Естествено движение на населението и работната сила ”

 

Секция “Териториално разпределение и мобилност на работната сила ”

 

Секция “Пазар на труда и качество на работната сила“