“Младите хора в европейска България”,
29 - 30 май 2007 г., хотел “Витоша”, София

Под патронажа на Президента на Република България г-н Георги Първанов

Организатори:

 

ПРОГРАМА

29 май 2007 г.

Откриване
доц. д-р Т. Коцева - Директор на Център за изследване на населението при БАН

Приветствие:
Христина Митрева – главен актюер и главен директор на ГД “Анализ, планиране и прогнозиране” на НОИ

Изнесени доклади:

Приветствия:

Пленарно заседание:

І СЕКЦИЯ:
“Демографско развитие на младите хора”

ІI СЕКЦИЯ:
Секция “Европейският процес и новите млади”

30 май 2007 г.

I СЕКЦИЯ
“Социална интеграция и самореализация на младите хора”

II СЕКЦИЯ
“Към национална младежка политика на европейска България “