“Стареенето на населението – реалности и последици, политики и практики”,
31 май 2006 г., хотел “Форум”, София

 

Организатори:

 

ПРОГРАМА

Откриване
доц. д-р Т. Коцева - Директор на Център за изследване на населението при БАН

Приветствие:
Христина Митрева – главен актюер и главен директор на ГД “Анализ, планиране и прогнозиране” на НОИ

Изнесени доклади:

Пленарно заседание:

І СЕКЦИЯ:
“Стареенето като демографски проблем”

ІI СЕКЦИЯ:
“Икономически аспекти на стареенето”

III СЕКЦИЯ
“Дълголетие в добро здраве: здравно състояние и медицинско обслужване”

IV СЕКЦИЯ
“Социален статус на възрастните хора”