“Европейското бъдеще на България и развитието на населението”,
26 май 2005 г., хотел “Форум”, София

Под патронажа на вицепрезидента на Републиката ген. Ангел Марин
С подкрепата на Правителствена информационна служба

 

Организатори:

 

ПРОГРАМА

Откриване
доц. д-р Т. Коцева - Директор на Център за изследване на населението при БАН

Приветствия:
ген. Ангел Марин – Вицепрезидент на Република България
Филиз Хюсменова - Министър
акад. Константин Косев – Заместник-председател на БАН

Изнесени доклади:

Пленарно заседание:

І СЕКЦИЯ:
“Демографски аспекти на евроинтеграцията на България в икономическата и социалната област”

ІI СЕКЦИЯ:
“България и свободното движение на население в Обединена Европа”

Представяне на книгата “Демографското развитие на Република България”
чл. кор. Атанас Атанасов, научен секретар на БАН
Иван Балев, директор на Дирекция “Демографска статистика” в НСИ
доц. д-р Татяна Коцева, директор на ЦИН при БАН